O nama

Ciljevi i djelatnosti Udruženja

Dobrodošli na web stranicu Bosanskog Instituta Prava!

Bosanski Institut Prava, ili skraćeno “BIP”, je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje posvećeno unapređenju pravnih nauka i poticanju vladavine prava u društvu. S ciljem stvaranja boljeg pravnog okvira za sve, fokusiramo se na niz ključnih djelatnosti i ciljeva.

Organiziramo seminare, panel diskusije, radionice, naučne i stručne skupove s ciljem okupljanja stručnjaka, pravnika i studenata prava kako bismo razmijenili znanje, iskustva i najnovija saznanja iz svih sfera pravnih oblasti. Naši događaji su tematski raznoliki i omogućuju raspravu o aktualnim pitanjima prava te promovisanje inovacija i novih perspektiva.

Kao Institut, pružamo podršku izradi stručnih mišljenja, savjeta, pravnih analiza i strategija koji doprinose boljem razumijevanju složenih pravnih pitanja. Naša stručnost i nepristranost čine nas pouzdanim izvorom kvalitetnih informacija i analiza.

Podupiremo izdavačku djelatnost u raznim pravnim oblastima, objavljujući relevantne radove, knjige i istraživanja kako bismo podržali pravno znanje i dijalog.

Uvjereni smo da kvalitetna naučna istraživanja imaju ključnu ulogu u razumijevanju savremenih društvenih izazova i donošenju informiranih odluka za bolju budućnost. Zato smo odlučno posvećeni poticanju i podršci istraživačima, akademicima i stručnjacima koji doprinose unapređenju znanja u ovim važnim područjima.

Naš institut nudi platformu za dijeljenje ideja, razmjenu mišljenja i razvoj novih perspektiva u društvenim i humanističkim naukama. Organiziramo različite naučne skupove, konferencije i radionice koje okupljaju istraživače iz raznih disciplina kako bismo potaknuli multidisciplinarni pristup i zajedničko rješavanje ključnih društvenih pitanja.

Sarađujemo s drugim nevladinim i vladinim organizacijama, privrednim društvima i interesnim skupinama, u cilju jačanja sinergija i zajedničkog djelovanja u pravnom sektoru. Naša saradnja sa stručnjacima iz raznih pravnih područja pruža nam priliku za interdisciplinarni pristup i rješavanje složenih izazova.

Uz to, sarađujemo i sa javnim institucijama kako bismo podržali razvoj vladavine prava i doprinijeli ujednačavanju sudske prakse u društvu. Naša edukativna inicijativa usmjerena je kako prema studentima, pružajući im priliku za stjecanje pravnog znanja i osvježavanje perspektiva, tako i prema već iskusnim praktičarima pravnih nauka.

Svjesni potrebe za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem, naša edukacija je posebno usmjerena i za pravnike koji već duži niz godina praktično primjenjuju pravo, bilo da se radi o sudijama, tužiocima, advokatima… Bez obzira na njihovo bogato iskustvo, shvatamo da savremeno pravno okruženje nosi izazove koji zahtijevaju stalno usklađivanje s novim zakonodavstvom i sudskom praksom.

Naši programi i seminari osmišljeni su tako da osiguraju da iskusni pravnici budu informisani o najnovijim promjenama u pravnom okviru, te im pružaju alate za suočavanje s novim pravnim dilemama i kompleksnostima koje se mogu pojaviti u njihovom radu. Razumijemo da suočavanje s neujednačenom sudskom praksom može biti izazovno, te stoga stvaramo platformu za raspravu i razmjenu iskustava kako bi pravnici mogli izvući najbolje pravne zaključke.

Kroz našu posvećenost razvoju pravne nauke i struke, nastojimo unaprijediti kvalitetu pravnog okvira i pomoći u donošenju odluka koje će biti pravične, održive i prilagođene potrebama društva.

Nastojimo stvoriti poticajno okruženje koje će istaknuti važnost kritičkog razmišljanja, inovativnosti i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u pravnom sektoru.

Kroz organizaciju seminara, naučnih skupova, radionica i podršku naučno-istraživačkim radovima, pozivamo pravnike, istraživače i akademike da zajednički doprinesemo unapređenju pravne nauke i prakse. Naš cilj je oblikovati pravno okruženje koje će odgovoriti na dinamične izazove društva, osigurati vladavinu prava i pružiti pravdu svim građanima.

Vaša podrška i angažman ključni su za ostvarenje naših ciljeva i zajedničkih vizija. S radošću vas pozivamo da nastavite sudjelovati u našim aktivnostima i da zajedno gradimo bolje i pravednije društvo, vođeni stručnošću, etičnošću i posvećenošću principima vladavine prava.

Hvala što ste posjetili Institut za pravo. Vaša podrška je ključna za postizanje pozitivnih promjena u pravnoj zajednici i društvu u cjelini.

Predsjednik Udruženja "Bosanski institut prava"

Prof. dr. sc. Enes Bikić

Profesor Bikić je redovni profesor za naučnu oblast „Građansko pravo” i bivši dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Autor je mnogobrojnih knjiga, udžbenika i članaka koji su postali sastavni dio teorijskog silabusa pravnih fakulteta i smjernica za prakticirajuće pravnike raznih pravnih oblasti. Dugogodišnje iskustvo pohađanja i organiziranja projekata, seminara i konferencija, koje datira još od 2006. godine, nastoji inkorporirati u aktivnosti Udruženja, koje će uz sve partnere i stručnjake osigurati da Institut bude inovativan, relevantan i sposoban da adekvatno odgovori na izazove u dinamičnom svijetu prava.

Scroll to Top